Veiledning til byggesaksforskriften (VSAK), 10. utgave

395,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101070


Veiledningen inneholder forklaring til bestemmelser i forskrift om byggesak (SAK10) av 26. mars 2010 nr. 488, og er oppdatert med rettelser og endringer, senest ved forskrift 3 okt 2019 nr. 1304. Veiledningen inneholder beskrivelser av det nye søknadssystemet, gjennomføringsplan, obligatorisk ferdigattest, uavhengig kontroll og overtredelsesgebyr samt forklaringer som omfatter godkjenning av foretak for ansvarsrett. Det er i denne utgaven blant annet foretatt endringer om ulike datoer for kvalifikasjonskrav for sentral godkjenning samt nye prioriterte fokusområder for kommunalt tilsyn. Antall sider: 212 Antall sider: 212