Forskrift om brannforebygging, 3. utgave

98,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101069


Forskriften regulerer alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, og stiller brannforebyggende minstekrav til enhver eier og bruker samt spesielle krav til både tekniske og organisatoriske tiltak. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrift 11 juni 2020 nr. 1176. Antall sider: 16