Byggteknisk forskrift 4. utgave

190,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101068


Byggteknisk forskrift skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrift 3 mars 2020 nr. 242 (i kraft 1 juli 2020). Antall sider: 56