Forskrift om HMS-kort på bygge-og anleggsplasser, 4. utg.

Forskrift om HMS-kort på bygge-og anleggsplasser, 4. utg.
105,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101066


Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser med det formål å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrift 30 aug. 2018 nr. 1280. er ajourført med endringer ved forskrift 20 des 2019 nr. 2085 (i kraft 1 jan 2020). Antall sider: 12