Veileder konsekvensutredninger for planer etter pbl, 1. utg.

Veileder konsekvensutredninger for planer etter pbl, 1. utg.
190,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101065


Veilederen omtaler hvilke planer etter plan- og bygningsloven som reguleres av forskrift om konsekvensutredninger, når og hvordan spørsmålet om en plansak omfattes av forskriften skal avklares samt de ulike faser i plan- og konsekvensutredningsprosessen. Antall sider: 42