Veiledning til forskrift om brannforebygging, 3. utg.

Veiledning til forskrift om brannforebygging, 3. utg.
190,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101064


Veiledningen fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap gir kommentarer til ny forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1 januar 2016. Publikasjonen regulerer alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, og stiller brannforebyggende minstekrav til enhver eier og bruker samt spesielle krav til både tekniske og organisatoriske tiltak. Veiledningen er oppdatert, senest ved forskrift 6 des 2019 nr. 1658 (i kraft 1 jan 2020) hvor kravet om nasjonal typegodkjenning fra et anerkjent sertifiseringsorgan etter NS-EN-3 for bærbare brannslokkeapparat er fjernet i § 23. I tillegg er det foretatt justering av veiledningstekst til §§ 5, 7 og 17. Antall sider: 52