Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17), 3. utg.

Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17), 3. utg.
395,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101063


Veiledning om tekniske krav til byggverk forklarer og utdyper forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene samt fortolkninger av funksjonskrav i forskriften. Veiledningen er oppdatert med endringer i kapittel 11. Sikkerhet ved brann som kan være nyttige å være informert om. I tillegg er det foretatt generell justering av veiledningstekst med bl.a. oppdateringer av standardreferanser mv. Antall sider: 192