Forskrift om offentlige anskaffelser, 5. utg.

Forskrift om offentlige anskaffelser, 5. utg.
165,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101062


Forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Forskriften skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrifter 12 feb 2020 nr. 128 og 13 feb 2020 nr. 159 (i kraft 19 feb 2020). Antall sider: 92