Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), 18. utg.

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), 18. utg.
190,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101059


Forskriften skal sikre godt forberedte søknader og hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling, samt effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god kvalitet i byggverk. Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 3 okt 2019 nr. 1304 (i kraft 1 jan 2020). Antall sider: 54