Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), 10. utg.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), 10. utg.
178,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101058


Matrikkellova skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagte. Loven er ajourført med endringer, senest ved lov lover 21 juni 2019 nr. 52 (i kraft 1 jan 2020), 21 juni 2019 nr. 68 (i kraft 1 jan 2020). Antall sider: 28