Brann- og eksplosjonsvernloven, 7 utg.

Brann- og eksplosjonsvernloven, 7 utg.
88,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101047


Brann- og eksplosjonsvernloven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. Loven gjelder alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon samt sentral og lokal organisering og gjennomføring av brann- og eksplosjonsvernsarbeidet. Loven er ajourført med endringer, senest ved lov 22 juni 2018 nr. 83 (i kraft 1 nov 2019). Antall sider: 24