Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelfoskr.) 5.utg

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelfoskr.) 5.utg
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101042


Matrikkelen administreres av Statens kartverk, og omfatter opplysninger om samtlige bygninger, bygningsstatus og øvrige bygningstekniske opplysninger. Matrikkelforskriften av 26 juni 2009 nr. 864 er hjemlet i matrikkellova og forurensningsloven § 51a. Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 27 feb 2019 nr. 158 (i kraft 1 apr 2019). Antall sider: 36