Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, 8. utg.

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, 8. utg.
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101018


Forskriften trådte i kraft 1 jan 2014 som følge av innføring av byggevareforordningen i Norge, og gjelder for byggevarer som framstilles, omsettes, markedsføres og distribueres for bruk i byggverk. Forskriften er endret ved forskrift 10 desember 2018. Antall sider: 32