Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), 16. utg.

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), 16. utg.
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101017


Forskriften skal sikre godt forberedte søknader og hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling, samt effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god kvalitet i byggverk. Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 6 nov 2018 (i kraft 1 des 2018). Antall sider: 54