Veiledning til forskrift om omsetning av byggevarer (VDOK)

Veiledning til forskrift om omsetning av byggevarer (VDOK)
160,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101014


Veiledningen inneholder forklaring til bestemmelser i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk av 17 des 2013 nr. 1579, som trådte i kraft 1 jan 2014. Veiledningen inneholder grundig forklaring om krav til byggevarer som enten er eller ikke er CE-merket, samt en rekke fellesbestemmelser som gjelder for alle produkter til byggverk, blant annet krav til informasjon ved omsetning og tilsyn med produkter til byggverk. Veiledning til selve byggevareforordningen følger som eget kapittel i dette heftet. Veiledningen er oppdatert med endret veiledningstekst for §§ 16. Løfteinnretning og 18. CE-merking av løfteinnretninger og varmtvannskjeler som følge av forskriftsendring 24 sep 2018 nr. 1403. Antall sider: 54