Lov om eigedomsregistrering, 7. utgave

Lov om eigedomsregistrering, 7. utgave
121,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101000


Matrikkellova skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagte. Loven er ajourført med endringer, senest ved lov 22 juni 2018 nr. 66, 15 juni 2018 nr. 38 (i kraft 20 juli 2018)). Antall sider: 28