Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17), 1. utg.

Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17), 1. utg.
374,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100999


Veiledning om tekniske krav til byggverk forklarer og utdyper forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene samt fortolkninger av funksjonskrav i forskriften. Veiledningen er oppdatert med bakgrunn i endringer i byggteknisk forskrift, senest ved forskrift 12 desember 2017 nr. 2000 (i kraft 1 januar 2018). Antall sider: 182