Forskrift om konsekvensutredninger, 1. utg.

Forskrift om konsekvensutredninger, 1. utg.
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100998


Forskrift av 21 juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger, med ikrafttredelsesdato 1. juli 2017. Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres. Antall sider: 30