Kart- og planforskriften, 5. utg.

Kart- og planforskriften, 5. utg.
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100997


Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) av 26. juni 2009 nr. 861. Ajourført med endringer ved forskrift 26 februar 2018 nr. 285, med ikrafttredelsesdato 1. mars 2018. Antall sider: 24