Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskr.), 4 utg.

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskr.), 4 utg.
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100990


Matrikkelen administreres av Statens kartverk, og omfatter opplysninger om samtlige bygninger, bygningsstatus og øvrige bygningstekniske opplysninger. Matrikkelforskriften av 26 juni 2009 nr. 864 er hjemlet i matrikkellova og forurensningsloven § 51a. Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrifter 8 mars 2017 nr. 296 (i kraft 18 april 2017) og 30 nov 2017 nr. 1861 (i kraft 1 jan 2018). Antall sider: 34