Byggherreforskriften

Byggherreforskriften
105,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100974


Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrift 3 juni 2016 nr. 568 (i kraft 1 juli 2017). Antall sider: 18