Veil. for anskaffelse av miljøvennlige byggevarer, 1. utg

Veil. for anskaffelse av miljøvennlige byggevarer, 1. utg
160,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100967


Miljøbelastningen fra byggevarer er betydelig, både når det gjelder klimagassutslipp, bruk av ikke-fornybare ressurser og forurensning fra helse- og miljøfarlige stoffer. Mange av giftstoffene i økosystemet kan spores tilbake til byggevarer og bidrar til alvorlige helseproblemer. For å nå nasjonale og internasjonale mål må byggenæringen bidra, blant annet ved å bruke materialer med lave utslipp av klimagasser, og sette fokus på gjenbruk av råmaterialer. Denne veilederen er ment som en hjelp til å fastsette kriterier for miljøvennlige byggevarer. Antall sider: 24