Temaveil. Tilsyn med produktdokumentasjon 1. utg.

Temaveil. Tilsyn med produktdokumentasjon 1. utg.
110,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100964


Produktdokumentasjonen av byggevarer gir ansvarlige foretak grunnlag for å velge byggevarer med tilstrekkelig dokumenterte egenskaper og som skal medvirke til at byggverk oppfyller byggteknisk forskrift (TEK10). Denne temaveiledningen fra Direktoratet for byggkvalitet gir en kort innføring i produktdokumentasjon av byggevarer og føringer og fremgangsmåter for kommunens tilsyn. I tillegg inneholder temaveiledningen praktiske hjelpemidler for gjennomføring av kommunens tilsyn, og vil være nyttig for foretak ved utvikling av kvalitetssikringsrutiner for bruk av produkter. Antall sider: 46