Temaveil. Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak, 1. utg

Temaveil. Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak, 1. utg
110,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100963


Temaveiledningen fra Direktoratet for byggkvalitet skal bidra med praktisk hjelp ved utøvelse av tilsyn med kvalifikasjoner i foretak. Veiledningen inneholder sjekklister som kan benyttes ved tilsynet, og vil kunne være grunnlag for utarbeidelse av egne tilpassede sjekklister. Veiledningen har også maler for innhenting av dokumentasjon for utdanning og praksis og brevmal for skriftlig varsel der kommunen vurderer å frata foretaket ansvarsretten. Antall sider: 38