Temaveil. til kap. 4 i forskrift om brannforebygging 1 utg.

Temaveil. til kap. 4 i forskrift om brannforebygging 1 utg.
110,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100962


Temaveiledningen fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap gir en veiledning til hvordan kommunene kan oppfylle sine plikter i forskrift om brannforebygging, og gir brann- og redningsvesenet et verktøy for å kunne gjennomføre systematisk risikobasert forebyggende arbeid - og dermed oppfylle kravene i kapittel 4 i forskrift om brannforebygging. Antall sider: 26