Energimerkeforskriften for bygninger, 4 utg.

Energimerkeforskriften for bygninger,  4 utg.
105,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100960


Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrift 27 juni 2016 nr. 823, med ikrafttredelse 1. juli 2016. Antall sider: 18