Om dokumentasjon av byggevarers egenskaper

Om dokumentasjon av byggevarers egenskaper
105,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100891


2. utgave. Publikasjonen er ment å forklare kort om hvilke krav og systemer som stilles til dokumentasjon av byggevarer. Heftet gir en innføring i hvilke krav som stilles til omsetning etter byggevareforordningen som ble innført 1. juli 2013. For produsenter og omsetningsleddet vil det stilles noen nye krav, og denne publikasjonen forklarer de viktigste endringene for byggenæringen. Inneholder mal for ytelseserklæring og CE-merking. I tillegg forklarer heftet noen av kravene som gjelder for byggevarer etter TEK10. Publikasjonen er på 20 sider.