HO 1/2013 Tilsyn - universell utforming. Temaveiledning

HO 1/2013 Tilsyn - universell utforming. Temaveiledning
115,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100887


Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en temaveiledning for tilsyn av universell utforming etter kravene i TEK10. Inneholder eksempler på sjekklister for dokumenttilsyn og tilsyn på byggeplass. Temaveiledningen vil bidra med praktisk hjelp ved utøvelse av tilsyn med oppfyllelse av krav til universell utforming. Antall sider: 21