HO 2/2013 Tilsyn - energi. Temaveiledning

HO 2/2013 Tilsyn - energi. Temaveiledning
115,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100885


Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en temaveiledning for tilsyn av energi etter energikravene i TEK10, og inneholder eksempler på sjekklister for dokumenttilsyn og tilsyn på byggeplass. Temaveiledningen vil bidra med praktisk hjelp ved utøvelse av tilsyn med oppfyllelse av krav til energieffektivitet og energiforsyning. Antall sider: 20