Veileder om uavhengig kontroll, 2. utgave

Veileder om uavhengig kontroll, 2. utgave
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100875


Reglene om uavhengig kontroll trådte i kraft 1. januar 2013. Denne veilederen er nå blitt mer uttømmende og beskriver anbefalt gjennomføring av uavhengig kontroll. Dessuten er det et nytt vedlegg om kommunenes vurdering av uavhengighet. Anvisningene i veilederen beskriver de oppgavene som ansvarlig kontrollerende er pålagt i regelverket, og ved å følge de konkrete anvisningene vil kravene til uavhengig kontroll være oppfylt. Veilederen gjennomgår og forklarer kravene som er stilt i forskriften og gir konkrete anvisninger for kontrollomfang og rutiner for hvordan kontroll kan gjennomføres. Både prosjektering, utført byggearbeid, rutiner og kvalitetssikring er omfattet av kontrollen. Publikasjonen er på 50 sider.