HO-2/2012 Tilsyn Temaveiledning

HO-2/2012 Tilsyn Temaveiledning
130,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100874


Denne temaveiledningen fra Direktoratet for byggkvalitet er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike former for tilsynsvirksomhet. Den beskriver eksempler på fremgangsmåter for gjennomføring av tilsyn, og hvordan kommunene kan utarbeide strategi for tilsynsvirksomheten. Temaveiledningen er oppdatert i henhold til plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71 med byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10), og erstatter HO-2/2007 med samme navn. Foruten tilpasning av veiledningen til gjeldende regelverk, er kommunens rolle som tilsynsmyndighet utdypet. Videre er det gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningsteksten. Publikasjonen er på 66 sider.