Byggenormserien - abonnement

Byggenormserien - abonnement
6 000,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100301


Byggenormserien består av de mest relevante lovene, forskriftene og veiledningene for byggenæringen, i tillegg til temaveiledninger fra Statens bygningstekniske etat, aktuelle rundskriv fra departementene og oversikt over godkjente produkter til byggverk. Byggenormserien leveres i fire permer som oppdateres fire ganger årlig. For komplett oversikt over publikasjoner, se www.byggtjeneste.no/produkter